Pasar al contenido principal

Bosque CPEN - Proyecto de absorción de CO2 en Navarra

El Bosque CPEN promueve la colaboración público privada, implicando al tejido empresarial navarro en proyectos de reforestación en territorio foral, como un mecanismo validado para la generación de sumideros de carbono y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).En Navarra apenas se han trabajado proyectos que computen en el Mercado Voluntario de Carbono para quienes, de un modo voluntario pero oficial, quieren neutralizar sus emisiones de CO2, o simplemente colaborar en proyectos de reforestación en Navarra.


Desde CPEN hemos lanzado la iniciativa del Bosque, para impulsar y facilitar la puesta en marcha de proyectos de reforestación y compensación voluntaria de emisiones en terrenos calcinados por los incendios forestales de los últimos veranos en Navarra.


Para ello, ofrecemos una cartera de proyectos forestales ubicados en Navarra, con los que las organizaciones interesadas pueden participar en proyectos de reforestación y compensar toda o parte de su huella.


Estos proyectos, integran numerosos beneficios ambientales y sociales, entre los que se encuentra la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, también conocida como secuestro de carbono, o la creación de empleo y la mejora de la cohesión territorial.


En todos los casos, los proyectos han de disponer de un Plan de Gestión de la masa forestal, en el que se indiquen las actuaciones previstas para permitir alcanzar con éxito el objetivo de permanencia del mismo.


La Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y el Ayuntamiento de Lesaka promueven este proyecto de repoblación con el doble objetivo de restaurar parte de las masas forestales destruidas por el incendio de febrero de 2021, que afectó a más de 770 has en los términos municipales de Bera y Lesaka, y crear sumideros de carbono que compensen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).El incendio de 2021 afectó a varios municipios de Navarra, Gipuzkoa y Francia, superó las 1.600 has y alcanzó 400 has en Lesaka. Este proyecto, promovido por CPEN junto con el Ayuntamiento de Lesaka, contempla la repoblación de 13 has en el paraje Eskolamendi del monte comunal de dicha población.


Se trata del primer proyecto en Navarra catalogado como sumidero de carbono que sea fruto de la colaboración público-privada, y surge, precisamente, ante la necesidad de dar una respuesta colaborativa a los incendios sufridos en el territorio en los últimos años, implicando al sector privado en proyectos de reforestación.


Tras calcular su huella de carbono del año 2020 y sucesivos, CPEN promueve los sumideros de carbono en territorio foral como un mecanismo validado de compensación de emisiones para el tejido empresarial navarro.


En la zona que vemos marcada en la imagen, se plantarán un total de 18.289 plantones:

14790
Melojos
870
Robles del país
889
Robles americanos
870
Castaños
870
Cerezos

La labor previa se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre, en diciembre se hará el cerramiento y la plantación tendrá lugar los meses de enero y febrero. Esta reforestación logrará compensar un total de 4.829 toneladas de Gases de Efecto Invernadero en su vida útil e inicialmente, pueden compensarse 878 toneladas de CO2 (20 % del total, menos el 10% reservado para la bolsa de garantía). El presupuesto total del proyecto es de 146.891,24 €.

Participantes


El proyecto lo promueven el Ayuntamiento de Lesaka y CPEN. Como empresas que reforestan, compensan y financian, tenemos a las dieciséis sociedades públicas que conforman la Corporación junto a Hidrorubber, Caja Rural de Navarra y ArcelorMittal.

¿Quieres sumarte al proyecto?


Para sumarte al proyecto de reforestación del monte comunal de Lesaka, existen dos opciones, la primera solo para reforestar y la segunda para reforestar y compensar emisiones.

 

Cobertura mediática presentación


Consulta la cobertura mediática de la presentación del proyecto el 31 de octubre de 2023 en Eskolamendi.

Opciones de participación


Contamos con tres lotes de compensación de 25, 50 o 100 t de CO2 (los que se desee hasta completar el proyecto):

• 25 toneladas iniciales, 137 t durante los 30 años de vida útil del plan de gestión: 5.000 € en pago único.

• 50 toneladas iniciales, 275 t durante los 30 años de vida útil del plan de gestión: 10.000 € en pago único.

• 100 toneladas iniciales, 550 t durante los 30 años de vida útil del plan de gestión: 20.000 € en pago único.

 

¡Súmate al Bosque CPEN y reduce el impacto de tu empresa!

CPEN Basoak lankidetza publiko pribatua sustatzen du, Nafarroako enpresa sarea foru lurraldean aurrera eramaten diren basoberritze-proiektuetan inplikatuz, karbono-hustubideak sortzeko eta berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriak konpentsatzeko mekanismo baliozkotu gisa.Nafarroan ia ez da landu Karbonoaren Borondatezko Merkatuan zenbatzen den proiekturik, borondatez baina ofizialki, CO2 isuriak neutralizatu nahi dituztenentzat, edo, besterik gabe, Nafarroan basoberritzeko proiektuetan parte hartu nahi dutenentzat.


CPENetik Basoaren ekimena abiarazi dugu, Nafarroako azken udetako baso-suteek kiskalitako lurretan basoak berritzeko eta isuriak borondatez konpentsatzeko proiektuak abian jartzea bultzatu eta errazteko.


Hala, Nafarroan kokatutako basoberritze-proiektuen zorro bat eskaintzen dugu, interesa duten erakundeek parte hartzeko aukera izan dezaten eta euren aztarna, osoa edo zati bat, konpentsa dezaten.


Proiektu horiek ingurumen eta gizarte onura ugari dituzte; hala nola, atmosferako karbono dioxidoa xurgatzea (karbono-bahiketa ere esaten zaio), enplegua sortzea edota lurralde-kohesioa hobetzea.


Kasu guztietan, proiektuek baso-masa kudeatzeko plan bat izan behar dute eta plan horretan adierazi beharko da zer jarduketa aurreikusten diren, planaren iraunkortasuna bermatu ahal izateko.

Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak (CPEN) eta Lesakako Udalak basotze proiektu hau sustatzen dute, 2021eko otsailean izandako suteak suntsitutako baso-masen zati bat berreskuratzeko (770 ha baino gehiagori eragin zien Berako eta Lesakako udalerrietan) eta berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriak konpentsatuko dituzten karbono-hustubideak sortzeko.2021eko suteak Nafarroa, Gipuzkoa eta Frantziako hainbat udalerriri eragin zien, 1.600 hak gainditu zituen eta Lesakan bertan, 400 ha erre zituen. CPENek Lesakako Udalarekin batera sustatutako proiektu honek herriko Eskolamendi parajean 13 ha birlandatzeko helburua du.


Nafarroan karbono-hustubide gisa katalogatuta dagoen eta lankidetza publiko-pribatuaren emaitza den lehen proiektua da hau, eta, hain zuzen ere, azken urteetan lurraldean izandako suteei erantzun kolaboratiboa eman behar zaielako sortu da, sektore pribatua basoberritze-proiektuetan inplikatuz.


2020. urteko eta hurrengo urteetako karbono-aztarna kalkulatu ondoren, CPENek karbono-hustubideak sustatzen ditu foru lurraldean, Nafarroako enpresa sarearen isuriak konpentsatzeko mekanismo baliozkotu gisa.


Irudian markatuta ikusten dugun eremuan, 18.289 zuhaitz-landare landatuko dira guztira:

14790
Ametz
870
Haritz
889
Haritz amerikar
870
Gaztainondo
870
Gereziondo

Aldez aurreko lana urria eta azaroa bitartean egingo da, itxiera abenduan eta landaketa urtarril eta otsailean. Baso-berritze honek berotegi-efektuko 4.829 tona gas konpentsatzea lortuko du bere balio-bizitzan, hasierako fasean 878 tona CO2 konpentsatu ahal izango direlarik (totalaren % 20a, berme-poltsarako erreserbatutako % 10a kenduta). Proiektuaren aurrekontua, guztira, 146.891,24 €-koa da.

Parte-hartzaileak


Proiektua Lesakako Udalak eta CPENek sustatzen dute. Basoberritu, konpentsatu eta finantzatzen duten enpresa gisa, Korporazioa osatzen duten hamasei sozietate publikoak ditugu, Hidrorubber, Nafarroako Rural Kutxa eta ArcelorMittal enpresekin batera.

Proiektuarekin bat egin nahi duzu?


Lesakako Eskolamendi parajearen basoberritze proiektuarekin bat egiteko bi aukera daude: lehenengoak basoberritzeko helburua du soilik eta bigarrenak, basoberritu zein isuriak konpentsatzekoa.

 

Parte hartzeko aukerak


Konpentsatu nahi den CO2 kopuruaren arabera, hiru sorta ezberdin ditugu:

• 25 tona hasieran, 137 t kudeaketa-planaren 30 urteko bizitza baliagarrian: 5.000 € ordainketa bakarrean.

• 50 tona hasieran, 275 t kudeaketa-planaren 30 urte baliagarrietan: 10.000 € ordainketa bakarrean.

• 100 tona hasieran, 550 t kudeaketa-planaren 30 urteko bizitza baliagarrian: 20.000 € ordainketa bakarrean.

 

Batu zaitez CPEN Basora eta murriztu zure enpresaren eragina!