Skip to main content
Submitted by admin on 3 April 2018

Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoak direla, zuzeneko edo zeharkako eran, Foru-Administrazioaren parte-hartzea %50 baino gehiagokoa dutenak?