Skip to main content

NAFARROAKO ENPRESA-KORPORAZIO PUBLIKOA (CPEN)

Agur instituzionala

Erakunde baten arrakasta dituen erronken kopuruan eta iraganean planteatutakoak betetzeko tasan neurtu ohi da. CPENek harrotasunez esan dezake bere erronken betetze maila oso altua dela eta, agian horregatik, jartzen dituen etorkizunerako helburuak asko dira.

 

1.300 pertsonek osatzen duten plantilla, profesionaltasuna eta garatzen duten eguneroko lanaren bikaintasuna duela hamarkada bat baino gehiago Nafarroako enpresa-sektore publikoa indartzeko helburuarekin sortu zen korporazio baten nortasun-ikur bihurtu dira.

 

Sortu zenetik, CPENek Nafarroako Foru Erkiderako aberastasuna sortzen lagundu du, eta Nafarroako Gobernuak bere sailetatik garatzen duen zerbitzu publikoaren jarraipena izan da.

 

Horregatik guztiagatik, gobernuak bere enpresa-sektore publikoaren aldeko apustua egiten du. Horrenbestez,  CPEN kudeaketaren, iraunkortasunaren eta gardetasunaren oinarrietan sostengatzen den eredu izaten jarraitzea nahi du.

 

Elma Saiz Delgado
Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasuna Kontseilaria
CPENeko Aholkulari Nagusia

Nor gara

Ekainaren 18ko 8/2009 Legeak ezarritakoari jarraikiz, 2009ko azaroaren 4an Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (CPEN) (Nafarroako Enpresa-Korporazio Publikoa) eratu zen Nafarroako Foru Erkidegoko ondasunaren zati garrantzitsu bat, funtsean sozietate publikoak, antolatzeko eta arrazionalizatzeko tresna bateratua izateko helburuarekin.


2010eko urtarrilaren 18an Nafarroako Gobernuak ordura arte hainbat enpresetan zituen partaidetza guztiak CPENera intsuldatzea erabaki zuen. Hala, CPEN enpresa-sektore publiko handi baten sozietate matrize bilakatu zen. Ordudanik, optimizazio, eraginkortasun eta efizientziaren bila ibiltzearen emaitza gisa, 39 sozietate publiko izatetik (CPEN barne) egungo 16ra pasatu gara.


Organigrama

CPENren lan-taldea 12 pertsonek osatzen dute; haien zeregin nagusia Nafarroako Gobernuko gainerako sozietate publikoei aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzea da, honako arlo hauetan: erosketak, inbertsioak eta kontratazioak; komunikazioa; finantzak; arlo juridikoa eta giza baliabideak.


Gaur egun pertsona bera arduratzen da konpainiaren koordinazio eta ordezkaritzaz eta finantza-zuzendaritzaz. Giza baliabideetako teknikari batek lanaldi partziala du.

Zuzendaritza nagusia

Zuzendaritza nagusia

Francisco Fernández Nistal

Erosketa, inbertsio eta zerbitzu kontratazio saila

Erosketa saila

Juan Barberán

Finantza eta kontrol saila

Finantza saila

Marisa Navascués
María Bajo
César Esparza

Giza baliabide saila

Giza baliabideetako saila

Mª Carmen López
Teresa Minondo
Beatriz Irache

Idazkaritza

Idazkaritza

Ainhoa Zazpe

Sail juridikoa

Saila juridikoa

Jorge Aleixandre
Patxi García

Komunikazio saila

Komunikazio saila

Itxaso Laita

CPENek argitaratutako lehen memoriaren helburua zera zen, sozietate publikoek 2014. urtean gainditutako mugarri nagusiak helaraztea Nafarroako gizarteari. Nor garen, zer egiten dugun, nola eta zergatik, arlo ekonomikoan eta sozialean.


Gure ustez, ez da nahikoa enpresa publikook egiten dugun lana defendatzea; beharrezkoa da, horrez gain, enpresa publikoek gardentasuna eta kontu-ematea oinarri izatea. Enpresa hauek, bestalde, jasangarriak izan behar dute eta gizarteari balioa sortzen jarraitu behar dute.


Gure helburua ez da soilik garena eta egiten duguna kanpora helaraztea, sozietate publikoen parte diren pertsona guztiei helarazi nahi diegu hori. Denak dira ezinbesteko pieza Nafarroako enpresa-sektore publikoak osatzen duen puzzle honetan.


Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoa Foru Erkidegoaren zerbitzura: Memoria CPEN 2014

Harremana

Sarasate pasealekua, 38, 2. esk. - 31001 Iruñea (Nafarroa)

Tel: +34.848.420.872

cpen@navarra.es


@CPEN_Navarra | LinkedIn

Zer egiten dugu

Segur aski, Nafarroako Enpresa-Korporazio Publikoa (CPEN) Nafarroako Gobernuko sozietate publiko ezezagunena izango da; gure funtzioak kontuan hartuta, ulertzekoa da hori.


CPENek gizartearekin duen konpromisoa ez da soilik baliabide publikoak modu eraginkor eta efizientean erabiltzea. Horrez gain, enpresa-sektore publiko orekatu eta jasangarria lortu nahi du, balioak transmititzeko elementu gisa balioko duena, Foru Erkidegoaren garapen ekonomikoa sustatuko duena eta Nafarroako Gobernuko sailen politiken egikaritzea erraztuko duena.


Gaur egun 13 profesionalek osatzen dugu CPEN eta aholkularitza-zerbitzuak eskaintzen dizkiegu gainerako sozietate publikoei eta Nafarroako Gobernuari –hala behar duenean– 5 arlo zabal hauetan: erosketak, inbertsioak eta kontratazioak; komunikazioa; finantzak; arlo juridikoa eta giza baliabideak.


Gure funtzio nagusien artean hauek nabarmendu ditzakegu: sozietate publikoen funtzionamenduaren eta jardueren koordinazioa –eraginkortasuna, efizientzia eta balioen eraketa irizpidetzat hartuta– eta ildoen diseinua eta haien aplikazioaren jarraipena Korporazioari dagozkion eremuetan (aurrekontuak egitea, plan estrategikoak, finantziazio-egiturak, homogeneizazioa, komunikazio-politikak eta abar). Horretarako, denboran zehar prozedurak ezarri dira sozietateen kudeaketa eta finantza-egoera sakontasunez ezagutzen laguntzeko reporting, aurrekontu eta abarren bidez.


Aurrekoa bezain garrantzia da, bestalde, CPENri egotzi zaion ardura enpresa-sektore publiko osoaren onura eta garapena helburu duten proiektu estrategiko singularrak sustatzeko (esate baterako, sozietate publikoen berdintasun-planak, kode etikoa eta jokabide-kodea, edo kudeaketa internalizatzeko edo kanpora ateratzeko prozesuak –Nafarroako Zirkuituaren kasuan gertatu zen bezala–).


Azken batean, CPENek balioa sortzen dio Nafarroako Gobernuari, agindu zaizkion funtzioak gauzatuz...


 • Ondasun Publikoaren kudeaketa hobetuz
 • enpresa-sektore publikorako ezarpen estrategiko korporatiboa ahalbidetuz
 • kudeaketa hobetuko duten politika homogeneoak, praktikoak eta prozedura komunak ezarriz
 • ikuspegi komun bat ekarriz eta sozietateen artean ideien eta jarduera egokien transferentzia erraztuz
 • eragiketa-gastuak murriztuz
 • proiektu konplexuak gauzatzen lagunduz
 • erabakiak hartzea errazten duen ekonomikoa- eta finantza-ikuspegi sendotua ahalbidetuz
 • Nafarroako Gobernuaren solaskide bakarra izanez (sozietate publikoen informazio guztia biltzen duen solaskidea)
 • kudeaketa-organoak murriztuz
 • eta enpresa-sektore publikoaren kudeaketan Parlamentuaren parte hartzea ahalbidetuz Administrazio Kontseiluan duen partaidetzaren bidez

CPENen enpresa-sektore publikoaren etengabeko hobekuntzarekin konprometituta gaude, eta hori lortzeko lanean jardungo dugu egunez egun. Izan ere, ziur gaude korporazioan dauden sozietate guztiekin eta haien lan-taldeekin partekatzen dugun egungo eta etorkizuneko arrakastaren funtsa gure giza taldearen jarduera egokia, inplikazioa eta profesionaltasuna direla.

Antolaketa instituzionala

Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.Uren (CPEN) (Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren) kudeaketa eta administrazioa Administrazio Kontseilu bati dagokio. Administrazio Kontseilu horretako kontseilariak ondasun alorrean aplikagarria den araudian ezarritakoari jarraiki izendatzen dira.


CPENren Administrazio Kontseiluaren osaketan gizonen eta emakumeen kopurua proportzionala izango da; portzentajea ez da % 60tik gorakoa izango, ez kasu batean ez bestean.


Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.Uren (CPEN) sozio bakarrak izendatuko ditu Administrazio Kontseiluko kideak; honela egingo da banaketa:


 • Heren bat Nafarroako Gobernuak proposatuta
 • Heren bat Nafarroako Parlamentuak proposatuta
 • Heren bat entzute handiko profesional independenteen artean

Nafarroako Foru Erkidegoko Presidentea izango da Kontseiluko lehendakari, eta hau, era berean, Kontseiluko berezko kide izango da Nafarroako Gobernuak proposatutako herenaren barruan. Era berean, ondasunen arloko eskumena duen sailaren kontseilaria ere berezko kide izango da Nafarroako Gobernuak proposatutako herenaren barruan.


Aurrekoari jarraikiz, honako hau da gaur egun CPENren Administrazio Kontseiluak duen osaketa:

María Chivite Navascués

Presidentea
Nafarroako Gobernuko Presidentea

Elma Saiz Delgado

Aholkulari Nagusia
Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasuna Kontseilaria

Koldo Amezketa Diaz jauna

Koldo Amezketa Diaz jauna

Batzordekidea
Foru Parlamentuak proposatuta

Mikel Irujo Amezaga jauna

Mikel Irujo Amezaga jauna

Batzordekidea
Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikoa eta Enpresa Kontseilaria
Nafarroako Gobernuak proposatuta

Francisco Javier Garde Garde jauna

Francisco Javier Garde Garde jauna

Batzordekidea
Profesional independentea

Javier Onieva Larrea jauna

Javier Onieva Larrea jauna

Batzordekidea
Foru Parlamentuak proposatuta

Mª Carmen Segura Moreno andrea

Mª Carmen Segura Moreno andrea

Batzordekidea
Foru Parlamentuak proposatuta

Cristina Sotro Belzarena andrea

Cristina Sotro Belzarena andrea

Batzordekidea
Profesional independentea

Idoia Zabaleta Arregui andrea

Idoia Zabaleta Arregui andrea

Batzordekidea
Profesional independentea

José María Cebrián Jiménez jauna

José María Cebrián Jiménez jauna

Idazkari ez kontseilaria

Gobernu-, administrazio- eta zuzendaritza-funtzioetarako arduraldi-erregimena, karguka:

 • Administrazio Kontseiluko kideak: Bilkuretara bertaratzea eta beren karguei dagozkien funtzioak gauzatzeko beharrezko dedikazioa.
 • Koordinatzailea: Finantza- eta kontrol-zuzendaritza, eta karguarekin lotutako funtzioak, Administrazio Kontseiluak ahaldundutako fakultateei jarraikiz.

Aurreko urtean (2018) jasotako ordainsari gordinak eta bestelako konpentsazio ekonomikoak, karguaren eta kontzeptuaren arabera banakatuta:

 • Uxue Barkos Berruezo andrea (Presidentea): Ez du ordainsaririk ez eta konpentsazio ekonomikorik jaso entitatearen eskutik.
 • Mikel Aranburu Urtasun (Kontseilari Delegatua): Ez du ordainsaririk ez eta konpentsazio ekonomikorik jaso entitatearen eskutik.
 • Manuel Ayerdi Olaizola jauna: Ez du ordainsaririk ez eta konpentsazio ekonomikorik jaso entitatearen eskutik.
 • Koldo Amezketa Díaz jauna: 2018ko ekitaldiari dagozkion 1.400,00 euro jaso ditu, dieta gordin gisa, Administrazio Kontseiluko bilkuretara bertaratzegatik.
 • Begoña Urien Angulo Andrea (2018ko apirilaren 27ra arte Administrazio-Kontseiluaren kidea): 350,00 euro jaso ditu, dieta gordin gisa, Administrazio Kontseiluko bilkuretara bertaratzegatik.
 • Francisco Javier Garde Garde jauna: 2018ko ekitaldiari dagozkion 1.050,00 euro jaso ditu, dieta gordin gisa, Administrazio Kontseiluko bilkuretara bertaratzegatik.
 • Cristina Sotro Belzarena: 2018ko ekitaldiari dagozkion 1.400,00 euro jaso ditu, dieta gordin gisa, Administrazio Kontseiluko bilkuretara bertaratzegatik.
 • Delia Bueno Zamarbide: 2018ko ekitaldiari dagozkion 1.400,00 euro jaso ditu, dieta gordin gisa, Administrazio Kontseiluko bilkuretara bertaratzega
 • Anai Astiz Medrano jauna (2018ko apirilaren 27ra arte Administrazio-Kontseiluaren kidea): Ez du ordainsaririk ez eta konpentsazio ekonomikorik jaso entitatearen eskutik.
 • Mª Carmen Segura Moreno (2018ko apirilaren 27tik aurrera Administrazio -Kontseiluaren kidea): 2018ko ekitaldiari dagozkion 700,00 euro jaso ditu, dieta gordin gisa, Administrazio Kontseiluko bilkuretara bertaratzegatik.
 • Javier Onieva Larrea (2018ko apirilaren 27tik aurrera Administrazio -Kontseiluaren kidea): Ez du ordainsaririk ez eta konpentsazio ekonomikorik jaso entitatearen eskutik.

Kontratatzailearen profila

Kontratatzailearen Profila Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoen kontratu-jarduerarekin lotutako informaziora zuzenean sartzeko sortu den gune bat da. Informazioa hori Kontratu Publikoen Foru Legearen pean dauden gainerako erakundeenarekin batera Nafarroako Gobernuaren Kontratazio Atarian aurki daiteke (Foru Komunitateko lizitazioen publizitatea egiteko bitarteko ofiziala).

Gardentasun legea

Gardentasunari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeari eta lege hori garatzen duen araudiari jarraikiz, ondorengo informazio hau helarazten da eta eskuragarri jartzen da.