Skip to main content

NSP GARDENTASUNA


Gardentasunari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeari eta lege hori garatzen duen araudiari jarraikiz, ondorengo informazio hau helarazten da eta eskuragarri jartzen da:

 • Gobernu-, administrazio- eta zuzendaritza-organoen erakunde-antolaketa eta osaketa
  • Organo horietan dauden karguen zerrenda eta arduradunen identifikazioa
  • Arduradunen identifikazioa
  • Beren karguen ordainsari gordina
  • Beren karguei dagozkien funtzioak gauzatzeko dedikazio erregimena
 • Antolaketa-egitura
  • Organigrama
  • Arduradunen identifikazioa
  • Lanpostuen eta funtzioen zerrenda
 • Urteko azken kontuak
 • Egoitza eta harremana
Erakunde-antolaketa
Karguen ordainsari gordinak
Karguen dedikazio-erregimena
Antolaketa-egitura
Urteko kontuak
Egoitza eta harremana