Skip to main content
Logo INI

INI

Nafarroako Inbertsio Institutua

Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoan (CPEN) integratutako Nafarroako Inbertsio Institutua (INI) sozietate publikoaren helburua da Nafarroako Gobernuak ekonomiaren sektore estrategikoetan duen parte-hartzea artikulatzea, enpresei eta erakunde publiko edo pribatuei finantza-baliabideak emanez, garapen iraunkorreko helburuen ildotik (GIH).


Se configura en base a un modelo de Banco Público de Desarrollo y su función principal es el apoyo financiero estratégico, a través de la inversión directa, la participación en equity (inversión directa) y el desarrollo de fondos de capital riesgo para participación en capital.


Garapenerako Banku Publikoaren eredu baten arabera eratzen da, eta haren funtzio nagusia finantza-laguntza estrategikoa da, zuzeneko inbertsioaren, equity-an parte hartzearen (zuzeneko inbertsioa) eta kapitalean parte hartzeko arrisku-kapitaleko funtsen garapenaren bidez.


INIK Nafarroako Gobernuaren lehen ekarpena jaso zuen 2022an, bederatzi milioi eurokoa. Bigarren ekarpena bederatzi miloi eurokoa izango zela aurreikusi zen ,eta bigarren ekarpena bederatzi milioi eurokoa izango zela aurreikusi zen 2023an. Funts erabilgarrien hazkundea sortuko diren inbertsio-aukeren araberakoa izango da.

INI partaidetza: % 100
C/ Cortes de Navarra, 2
31002 Pamplona / Iruña
Tlf.: +34 948 012 012
ini@ininavarra.es